Başhekim
Hasta ve yakınlarının memnuniyetini en üst düzeyde sağlamak amacıyla zamanın......
BU TEST NEREDE YAPILIYOR..?
...

SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA GEÇİŞ BAŞVURU SONUÇLARI İLANI
...

Evde Sağlık Hizmetleri Yönetim Sistemi
Evde Sağlık Hizmetleri Yönetim Sistemi
    SHKS Kalite Yön. Â» Kalite Yönetim Direktörü Â» 
Kalite Yönetim Direktörü

 

 

 Kalite Yönetim Direktörü

  Erkan Gürel

Kalite Yönetim Direktörü 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Kalite Yönetim Birimi

SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlar.

Kurumsalamaçvehedeflereyönelikçalışmalarıtakipetder.

Öz değerlendirmeleriyönetir.

Güvenlik Raporlama Sistemine ilişkin süreçleri yönetir.

Risk yönetimine ilişkin süreçleriyönetir.

Hasta ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmaları (anket uygulamaları, anket sonuçlarınındeğerlendirilmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları,hasta ve çalışan geribildirimlerinin alınması gibi.)yönetir.

SKS çerçevesinde dokümanların yönetimini sağlar.

Kalite göstergelerine yönelik süreçleriyönetir.

SKS çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarakkatılır.

T.C. Sağlık Bakanlığı İshakoğlu Çayeli Devlet Hastanesi
Adres : S. Sabit Ishakoglu Cad. ÇAYELI Tel : 0464 532 50 63 Faks : 0464 532 50 96 Akgün Yazilim