Başhekim
Hasta ve yakınlarının memnuniyetini en üst düzeyde sağlamak amacıyla zamanın......
BU TEST NEREDE YAPILIYOR..?
...

SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA GEÇİŞ BAŞVURU SONUÇLARI İLANI
...

Evde Sağlık Hizmetleri Yönetim Sistemi
Evde Sağlık Hizmetleri Yönetim Sistemi
    Kurumsal Â» Kamu Hizmet Envanteri Â» 
Kamu Hizmet Envanteri

 

EK–2

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İSHAKOĞLU ÇAYELİ DEVLET HASTANESİ

Sıra

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

1

Poliklinik Muayenesi

• TC kimlik numarası yazılı (15 yaş üzeri için fotoğraflı) kimlik belgesi, adres ve telefon bilgileri beyanı,
• Ücretli hastalar için vezne makbuzu,
• Hizmet akdi ile çalışanlar için günlük vizite kağıdı,
 
• Yeşil kartlı hastalarda hastanın sağlık karnesi,
• Yurtdışı sigortalı hastalarda SGK dan alınan tedaviye müstahaktır belgesi

1 Gün

2

Hekim Seçme Hakkının Kullandırılması

• Randevu istenilen günde sıra bulunması durumunda hekim ismi bildirilmesi

Poliklinik Müracaatı Yaptığı An

3

Muhtelif Röntgen Çekilmesi

• Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır)

1 İş Günü

4

Laboratuar Tetkikleri

(Tam Kan, Tam İdrar, Biyokimya, Hormon, Elısa, Nefelometri Testleri, Koagülasyon Testleri, Hemogram, Gaita İle İlgili Testler)

• Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır)

1 İş Günü

5

Laboratuar Tetkikleri

( Seroloji Testleri)

• Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır)

1 İş Günü

6

Laboratuar Tetkikleri (Kültür Testleri)

• Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır)

3 İş Günü

7

Patoloji Tetkikleri  (sitolojik testler)

• Poliklinik muayenesi veya ameliyat sonrası numune alınması
• Hekimin istemi ( otomasyon üzerinden yapılır) 
• Tetkik numunesi

1 Ay

8

Patoloji Tetkikleri  (sitolojik testler hariç)

• Poliklinik muayenesi veya ameliyat sonrası numune alınması
• Hekimin istemi ( otomasyon üzerinden yapılır) 
• Tetkik numunesi

30 İş Günü

9

İstirahat Raporu

• İstirahatı veren hekim tarafından düzenlenen, istirahat süresinin belirtildiği rapor kağıdı, 
• Hizmet akdi ile çalışanlar için vizite kağıdı fotokopisi

1 İş Günü

10

Malzeme Raporları

• Hekim tarafından düzenlenen, malzemenin belirtildiği rapor kağıdı

1 İş Günü

11

Hasta Hakları Birimine Başvurusunun Kabulü Ve Cevaplanması

• Yazılı başvuru yapacak hasta ve yakınlarının kimlik ve adres beyanlarını doğru yapmaları
• Verilen formu doldurarak imzalamaları veya Sağlık Bakanlığı sitesinin hasta hakları sayfası üzerinden internet başvurusu

15 İş Günü

12

Hastaya Ait Hastane Kayıtlarının Verilmesi

• Elden takipli ibareli savcılık veya mahkeme yazısı veya talep dilekçesi (kendisi,18 yaş altı için anne babası, vasi veya vekili imzalı), TC kimlik numarası yazılı (15 yaş üzeri için fotoğraflı) kimlik belgesi

1 İş Günü

13

Şikayet Başvurusuna Cevap Verilmesi

• Dilekçe (kimlik ve adres bilgilerini içeren),
• TC kimlik numarası yazılı (15 yaş üzeri için fotoğraflı) kimlik belgesi, 
• Adres ve telefon beyanlarını doğru yapmaları

1 İş Günü

14

Bilgi Edinme Başvurusuna Cevap Verilmesi

• Kişinin kendisinin veya birinci derece yakını tarafından yazılan Dilekçe (kimlik ve adres bilgilerini içeren),
• TC kimlik numarası yazılı (15 yaş üzeri için fotoğraflı) kimlik belgesi,
• Adres ve telefon beyanlarını doğru yapmaları,

1 İş Günü

15

112 Acil Sağlık Hizmetleri İşlemleri

• TC kimlik numarası yazılı (15 yaş üzeri için fotoğraflı) kimlik belgesi, adres ve telefon bilgileri beyanı,
• Hekim tarafından sevkinin uygun görüldüğüne dair düzenlenmiş Sevk Kağıdı

30 dk

16

Yataklı Tedavi Hizmetleri İşlemleri

• hekim tarafından düzenlenmiş Yatış İşleminin uygun görüldüğüne dair yatış belgesi

Sürekli

17

Hemşirelik Hizmetleri

• Yatış İşleminin uygun görüldüğüne dair yatış belgesi

Sürekli

18

Diyaliz Hizmetleri

• Kronik Diyaliz Hastası Raporu

Sürekli

19

Arşiv İşlemleri

• TC kimlik numarası yazılı (15 yaş üzeri için fotoğraflı) kimlik belgesi, 
• Arşiv yönetmeliğine uygun dilekçe (kimlik ve adres bilgilerini içeren)

1 İş Günü

20

Ameliyathane Hizmetleri

• hekim tarafından düzenlenmiş Yatış İşleminin uygun görüldüğüne dair yatış belgesi
• aydınlatılmış onam belgesi, 
• "Ameliyat Uygundur " ibaresi bulunan Anestezi Uz. Dr alınan Konsültasyon Kağıdı

1 İş Günü

21

Acil Servis Hizmeti

• TC kimlik numarası yazılı (15 yaş üzeri için fotoğraflı) kimlik belgesi, adres ve telefon bilgileri beyanı,

Sürekli

22

Adli Tıbbi Hizmetler

• TC kimlik numarası yazılı (15 yaş üzeri için fotoğraflı) kimlik belgesi, 
• Dilekçe

1 İş Günü

23

Genel Evrak İşleri

• Tüm Resmi Evrakların bağlı olduğu ilgili amirin inceleyerek ilgili makama sevki
• Dilekçe

1 İş Günü

24

Hizmet Alımları

• Hastane üst yazısı
• 4734 - Kamu İhale Kanunu eklindeki formlar ile teknik şartnameler.

45 gün

 

 

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede

tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

 
 
 
 
 
 

 

İlk Müracaat Yeri

İkinci Müracaat Yeri

 

 

Adı Soyadı

:

Dr.Yahya KESİCİ

Adı Soyadı

:

Dr.Mustafa TEPE

 

 

Ünvan

:

Başhekim

Ünvan

:

İl Sağlık Müdürü

 

 

Adres

:

Yeni Pazar Mh.

İshakoğlu cd.  

                  Çayeli / RİZE

Adres

:

Eminettin Mahallesi. Valilik Binası

 MERKEZ / RİZE

 

 

Tel

:

0 464 532 50 63

Tel

:

0 464 213 03 57

 

 

Faks

:

0 464 532 50 96

Faks

:

0 464 213 03 64

 

 

e-Posta

:

icdh@hotmail.com

e-Posta

:

rizesm@saglik.gov.tr

 

 
               

 

 

T.C. Sağlık Bakanlığı İshakoğlu Çayeli Devlet Hastanesi
Adres : S. Sabit Ishakoglu Cad. ÇAYELI Tel : 0464 532 50 63 Faks : 0464 532 50 96 Akgün Yazilim